Posts in category

Entertainment

Category description is an optional

हिंदुत्वाचा बुरखापांघरलेले नवफुरोगामी

Read More

फुरोगाम्यांचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे पारंपारिक फुरोगामी आणि दुसरा नवफुरोगामी. पारंपारिक फुरोगाम्यांची वैशिष्ट्य आपल्याला बऱ्यापैकी ज्ञात झालेली आहेत ती पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. जे काही “हिंदू” म्हणून आहे ते सर्वच्या सर्व टाकाऊ, बुरसटलेलं, प्रतिगामी आणि जे काही पाश्चात्य आहे ते सर्वच्या सर्व अनुकरणीय, पुरोगामी आहे. पारंपारिक फुरोगाम्यांचे दुसरे वैशिष्ट्य असं कि, हिंदुत्व ही काही विचारधारा …